Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

בדיקות מעבדה

 

מעבר לבדיקה הפיסיקלית – גופנית שאנו עורכות לכל בעל חיים המגיע למרפאה, עומדים לרשותנו כיום בדיקות מעבדה מסוימות בהן ניתן להשתמש אם קיים צורך. דוגמאות לבדיקות מעבדה בהן אנו משתמשות:

  • במרפאתנו ישנן שתי מעבדות דם, אחת לספירה כללית של הדם והשנייה למדדים הכימיים בדם. התשובות מתקבלות במקום.
  • תרבית פטרייה לזיהוי נבגי פטרייה על העור. התשובות מתקבלות תוך 48 שעות.
  • בדיקות מיקרוסקופיות שונות (ראה ערך בדיקות מיקרוסקופיות) תשובות מתקבלות תוך מספר דקות עד יום מרגע הכנת המשטח המיקרוסקופי (תלוי בבדיקה).

לעיתים כשמדובר בבדיקות פחות שגרתיות, יש צורך לשלוח בדיקה מסוימת למעבדה חיצונית. קיימות בארץ מספר מעבדות ווטרינריות. במצב הזה אנו אוספות את החומר הרצוי מבעל החיים (דם / גידול / שתן / צואה / רוק / הפרשה מהנחיריים וכו') ושולחות אותו למעבדה. בתוך מספר ימים נקבל את התשובות עם תוצאות הבדיקה. (ראה ערך: מעבדות חוץ לדוגמאות לבדיקות הנשלחות מחוץ למרפאה)

_MG_6847

כל הזכויות שמורות לחיות בעיר. קישורים | נבנה ע"י אדאקטיב